Månadens Blandband (augusti)

Blandband Augusti (Back to work edition)

Enligt Statistiska centralbyrån omfattar gruppen sysselsatta personer som under en viss vecka (referensveckan) utförde något arbete (minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll.

I gruppen sysselsatta ingår även personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning, arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen företagare och var tillfälligt frånvarande under hela referensveckan. Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet, (t.ex. för vård av barn eller studier), värnplikts­tjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning.

Jag återgår denna vecka till att tillhöra gruppen som faktiskt är närvarande på jobbet. Mitt mål med veckan är att hitta tillbaka till kaffebryggaren och förflytta svart vätska därifrån till annan plats. Givet den målsättningen vill jag också påminna er om något av det klokaste en svensk finansminister sagt.

– Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.

Det sa Ernst Wigforss, som var finansminister tjugo av åren mellan 1925-1949. Kom ihåg det när det är din tur att börja jobba igen.